Co robimy

        Event marketing. Kampanie i programy PR. Marketing sportowy. Field marketing. Kreacja i produkcja.

Realizujemy długofalowe programy dla naszych Klientów na terenie całej Polski. Opracowujemy i realizujemy strategie PR. Mamy stałe kontakty z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi. Opracowujemy i realizujemy strategie sponsoringowe. Działamy w miejscu sprzedaży. Budujemy bazy danych i zarządzamy nimi. Współpracujemy z 26 gminami nadmorskimi. Zarządzamy plażami w Krynicy Morskiej i Piaskach. Wspólpracujemy z największymi sieciami hipermarketów. Zajmujemy się kompleksowo produkcją wyposażenia eventów.Projektujemy i drukujemy wydawnictwa. Zajmujemy się produkcją w mediach.

Realizując projekty zawsze postępujemy według wypracowanego schematu działania:
  1. Szczegółowe rozpoznanie produktu i klienta docelowego.
  2. Zastosowanie szerokiego spectrum narzędzi marketingowych do przygotowania koncepcji działań promocyjnych w ramach projektu.
  3. Dobór kadry współpracowników do działań promocyjnych poprzez wykorzystanie opracowanych przez nas instrumentów procesu rekrutacji.
  4. Profesjonalne szkolenie kadry wspólpracowników przed realizacją projektu.
  5. Stała kontrola wykonania projektu na poziomie centralnym i lokalnym.
  6. Bieżące monitorowanie wyników działań promocyjnych.
  7. Wykorzystanie systemów motywacyjnych dla aktywizacji działań współpracowników.
  8. Stała współpraca z Klientem na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu.
  9. Podsumowanie realizacji projektu poprzez przygotowanie raportu końcowego.