Kontakt

Zapraszamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza lub w inny najbardziej wygodny dla Was sposób.

Sport Mega Marketing Sp. z o.o.
60-462 Poznań
ul. Szarych Szeregów 29
tel: +48 61 841 12 44/46
www.sportmm.com
sportmm@sportmm.com

Informacje rejestrowe:
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027797; Kapitał zakładowy 100 000PLN; NIP 778-10-16-843